CTY PHÂN BÓN HUY HOÀNG ỦNG HỘ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐẠI DỊCH COVID-19

Dịch bệnh Covid- 19 đã  ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn cùng bà con. Công ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Huy Hoàng (viết tắt là Phân Bón Huy Hoàng ) tiếp tục triển khai chương trình tặng quà cho bà con tại nhiều địa phương.