CHĂM SÓC THANH LONG

Tư vấn, hổ trợ nhà vườn sản xuất Thanh Long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Liên hệ:

Ms - Hướng 0919 744963  

Mr - Hoàng   0912 047484