Những dịch bênh hại cần chú ý trong tuần (từ 21-27/8)

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc: Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ. Trứng nở, sâu non hại diện rộng giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái đến làm đòng. Rầy cám lứa 6 nở và gây hại diện rộng trên các trà lúa. Sâu non gây bông bạc trên lúa cực sớm - sớm, hại dảnh héo trên lúa chính vụ - muộn. Bệnh lùn sọc đen tiếp tục hại, nhất là trên trà lúa cuối đẻ nhánh đến phát triển đòng và những vùng có áp lực bệnh cao trong vụ mùa 2017...

1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ: Bệnh lùn sọc đen hại trên lúa Hè Thu và lúa Mùa sớm. Bệnh có nguy cơ phát sinh gây hại gia tăng trên lúa Mùa muộn tại các huyện miền núi và ven biển của Nghệ An, Thanh Hóa. Rầy nâu, rầy lưng trắng hại trên diện rộng ở giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng, trỗ bông. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại tăng lúa đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn... xu hướng tăng giai đoạn lúa đứng cái đến đòng trỗ.

1.3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, khô vằn, đen lép hạt... gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ đến chín. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn, sâu đục thân... hại trên lúa Hè Thu muộn và lúa vụ 3 giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đòng. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận...

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 3-5. Do ảnh hưởng của việc thu hoạch lúa Hè Thu, rầy nâu trưởng thành di trú rải rác vì vậy cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa, khi rầy xuất hiện mật số cao cần xử lý thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng đối với lúa Thu Đông dưới 25 ngày sau sạ. Bệnh đạo ôn giảm do lúa Hè Thu đang vào cuối vụ. Trên lúa Thu Đông cần theo dõi phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương... tiếp tục gây hại. Bệnh khảm lá virus trên cây đậu xanh gây hại nặng tại Đắk Lắk.

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV