Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/4)

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh nhanh gây hại nặng từ đầu đến giữa tháng 4 nhất là trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm, những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh chưa được phòng chống hoặc đã phòng chống nhưng hiệu lực không cao.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Do điều kiện thời tiết thuận lợi nên bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại tăng tại các tỉnh trong vùng đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Bệnh sẽ hại trên diện rộng, khả năng gây cháy, lụi nếu không phòng trừ tốt. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại tăng trên lúa trà sớm ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Bệnh khô vằn gây hại tăng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn… tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá phát sinh và gia tăng gây hại chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến trưởng thành mang trứng, gây hại nhẹ đến trung bình. Những địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu 2018 cần theo dõi lịch xuống giống ở địa phương, gieo sạ mật độ vừa phải, không phun nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng lúc đầu vụ nếu chưa thật cần thiết, nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau. Trên lúa Đông Xuân 2017-2018 ở giai đoạn đòng trỗ cũng cần lưu ý đến bệnh lem lép hạt, đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông.  

2. Trên cây trồng khác

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, ốc sên tiếp tục gây hại.

Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại.

Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư tiếp tục gây hại.

Cây dừa: Diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV