Phân Bón Huy Hoàng chia sẽ khó khăn cùng bà con Trồng Thanh Long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

nguồn: Binhthuantv.vn (Bản tin trưa)