Thẩm định quy hoạch vùng trồng thanh long


Thẩm định quy hoạch vùng trồng thanh long
 
Chiều 11/11, ông Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng trồng thanh long trong tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
 
Theo Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Nam (đơn vị tư vấn), so sánh các phương án với nhu cầu thị trường, xác định 3 phương án. Trong đó, phương án 1, diện tích trồng thanh long của Bình Thuận đến năm 202034.000 ha, tăng 9.936 ha so với năm 2014; sản lượng năm 2020 đạt khoảng 808.270 tấn, vượt dự báo thị trường khoảng 150- 200 ngàn tấn. Phương án 2, diện tích thanh long đến 202028.000 ha, tăng so năm 20143.938 ha, sản lượng 621.780 tấn, tăng 1,38 lần so sản lượng năm 2014 và phù hợp với dự báo thị trường. Phương án 3, diện tích trồng thanh long đến 202030.000 ha, tăng so năm 20145.936 ha và sản lượng đạt 717.750, tăng 1,6 lần so sản lượng năm 2014 và phù hợp với nhu cầu thị trường…   
 
Ông Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá, đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành đã cố gắng xây dựng quy hoạch. Đồng thời, đề nghị ban tư vấn và Sở Nông nghiệp& PTNT cân nhắc tiếp thu tối đa, có chắt lọc để hoàn thiện báo cáo; cập nhật số liệu chính xác. Để nâng cao chất lượng quy hoạch, cần đánh giá rõ hơn hiệu quả kinh tế xã hội, nhất là giá trị gia tăng cây thanh long đối với cơ cấu sản xuất cây nông nghiệp. Về quan điểm phát triển, phải giữ vững, phát triển lợi thế trên cơ sở phát triển theo quy hoạch; coi trọng đúng mức, nâng cao chất lượng. Đồng thời đẩy mạnh liên kết với chuỗi giá trị, đặc biệt gắn chặt thị trường để thanh long bền vững, ổn định, nâng cao chất lượng, thúc đẩy tái cơ cấu của tỉnh.
 
Về nhiệm vụ tới, cần chú trọng khoa học kỹ thuật, nhất là các vấn đề về con giống, dịch bệnh, phương thức canh tác, từng bước đi vào phát triển thanh long công nghệ cao, xây dựng quy chuẩn trái thanh long. Đồng thời xây dựng chuỗi giá trị; tổ chức lại lực lượng thu mua, lựa chọn doanh nghiệp đủ mạnh để liên kết, tiêu thụ và xuất khẩu…